Wat is Samana?

Samana is de vroegere “Ziekenzorg” van de CM.
We zijn een vereniging die overkoepeld wordt door de CM, wat niet betekent dat men lid van de CM moet zijn om bij Samana aan te sluiten. Dat is heel belangrijk!
Samana telt meer dan 1.200 lokale afdelingen in Vlaanderen.
Sommige mensen waren vroeger wat afhoudend om bij ons aan te sluiten door die ‘zieken‘ en ‘zorg’ die in de naam zaten. Zij zeiden: “Ik ben niet ziek!” of: “Ik hoef geen zorg.” Wat niet hoeft om bij ons deel te nemen aan activiteiten of om vrijwilliger te zijn.
Enkele jaren geleden deed Ziekenzorg nationaal een oproep om een nieuwe naam te zoeken.
Vanaf 24 september 2016 kreeg de vereniging dus de naam: “Samana”.
Het verandert niets aan de werking op zich. En men hoeft nog altijd niet ‘lid van de CM’ te zijn om aan te sluiten bij onze werking.
Alle activiteiten van onze afdeling, gaan door in het ontmoetingshuis van Sint-Godelieve “Onze Ark”, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels.

Wie is onze doelgroep? 
Wij werken met en voor alle mensen die dat willen. Vooral met langdurige zieken, mantelzorgers, ouderen, mindervaliden, … Mensen van op onze parochie (en soms mensen die verhuisd zijn en blijven komen).

Rond welke thema’s zijn wij actief?
Wij organiseren de derde dinsdag van de maand een activiteit, waarop onze leden uitgenodigd worden. Die activiteiten zijn heel gevarieerd. Muziek (carnaval) middag, al dan niet met dansen voor wie wil/kan, Nieuwjaarsfeest, Mariahulde in mei, herdenking van overledenen in november, Kerstfeest, eens een ‘vormende middag’ rond thema’s.
Op andere dinsdagen: crea-, en kantklosmiddagen.
De uitnodigingen voor de activiteiten worden per brief door een vrijwilliger afgegeven tijdens een bezoekje, in de bus gestopt of voor wie niet op de parochie woont per mail.

Ons bestuur:

Voorzitster: Ingrid Desreumaux       050/ 38 29 03
Secretaresse: Claudine Magerman    050/ 38 05 46
Penningmeesteres: Lieve Aelter       050/ 38 57 55

Andere bestuursleden:
Christine Sap                                     050/ 38 03 50
Griet De Busscher                             050/ 38 30 25
Simonne De Clercq                           050/ 38 69 42
Thérèse Rosseel                                 050/ 38 31 03
Trees Sap                                            050/ 38 34 10