SAMANA Kant

De Samana kantclub komt elke tweede en vierde dinsdag van de maand bijeen in Onze Ark van 14 tot 17u.
Men klost eigen werken en bij een probleem wordt er geholpen door Myriam Renier: 050 39 29 37.

Eerstkomende activiteit: dinsdag 13 juni 2023

Volgende activiteit: maandag 26 juni 2023