Doel


Op 7 maart 1999 werd het ontmoetingshuis “Onze Ark”, gelegen naast de Sint-Godelievekerk te Sint-Michiels ingehuldigd. Sindsdien heeft “Onze Ark” een belangrijke rol gespeeld in het gemeenschapsleven.

Op 1 januari 2000 ging de “Vriendenkring Onze Ark” van start met de bedoeling het gebruik van het ontmoetingshuis te stimuleren, de financiële tekorten van het bouwfonds aan te zuiveren en “Onze Ark” beter uit te rusten, dit alles om het sociale leven te bevorderen.

Vanaf 26 april 2022 neemt de “Vriendenkring Onze Ark” de taken van het “Zaalcomité Onze Ark” over voor de uitbating van het Ontmoetingshuis “Onze Ark”.

De ledengroep van de “Vriendenkring Onze Ark” bestaat uit werkende leden, steunende leden en ereleden. Een persoon, een vereniging of een instelling wordt erkend als steunend lid vanaf een bijdrage van minstens 25 euro, en als erelid vanaf een bijdrage van minstens 125 euro. Het betreft geen jaarlijkse, maar een eenmalige bijdrage.